Strona główna > Lifestyle > Jednolity Plik Kontrolny w 2020 roku

Ten rok był czasem zmian dla przedsiębiorców oraz narzędzi, z których korzystają, w tym Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK jest elektroniczną bazą danych, umożliwiającą prowadzenie odpowiedniego sposobu dokumentacji i prowadzenia ksiąg oraz komunikacji z organami podatkowymi. Jej cele i założenia pozostają raczej nie zmienne, jednak zgodnie z potrzebami rynku, organów oraz podatników, narzędzie to ulega odpowiednim zmianom i nowelizacjom. Co czeka podatników w 2020 roku?

Zmiany w zakresach sprawozdawczości JPK 2020

Jednolity Plik Kontrolny na początku swojego działania został wprowadzany niejako obok istniejących już rozwiązań, druków księgowych i deklaracji podatkowych. Nakładał nowe zobowiązania na podatników, aczkolwiek nie dawał im jednak bezpośrednio nowych korzyści, czy zwolnień z dotychczas istniejących zasad. To ma się zmienić już w przyszłym roku. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa jest gotowa na obsłużenie nowej struktury JPK_VAT, która docelowo ma zmniejszyć ilość deklaracji VAT. Generalnie ma to doprowadzić do pełnego wycofania znanych do tej pory deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Wszystkie zawarte w nich dane i informacje będą dostępne od tej pory w JPK_VAT. Zmiana JPK ma prowadzić do zdecydowanego uproszczenia rozliczenia z właściwymi urzędami skarbowymi oraz zmniejszyć ilość obowiązków sprawozdawczych dla podatników, w zakresie podatku od towarów i usług.

Planowany czas reformy i przygotowanie do nowego JPK-VAT i wyłączenia

Tak jak przy innych dużych nowelizacjach, ustawodawca postanowił podzielić podatników na grupy, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Od dnia 1 kwietnia 2020 zmiany obejmą więc najpierw przedsiębiorców podatników VAT o statusie "duży przedsiębiorca". Trzy miesiące później, czyli od 1 lipca 2020 roku, dołączą do nich pozostali podatnicy. Mniejsze podmioty mogą przystąpić do programu zmian JPK wcześniej, jednak powinni pamiętać, że po jednym wcześniejszym uruchomieniu nowego JPK_VAT, nie będą mogli wrócić do rozliczenia na wcześniejszych zasadach. Powinno to uspokoić część podatników, zaniepokojonych pierwszymi zapowiedziami wprowadzenia zmian w JPK od stycznia 2020 roku.

Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe

JPK_VAT nie dotyczy podatników, którzy korzystają z odpowiedniego zwolnienia od podatku od towarów i usług w ramach ustawy o VAT. Na przykład, gdy sprzedają wyłącznie towary lub świadczą wyłącznie usługi zwolnione z tego podatku lub w przypadkach odpowiednich zwolnień, przy obrocie mniejszym niż ustawowe granice obrotów (m.in. 200 000 zł).

Konsekwencje braku JPK_VAT

Przygotowanie oraz prawidłowe złożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, w tym JPK_VAT jest i będzie obowiązkowe. Dlatego jeżeli podatnik zobowiązany do wykonania tych czynności sprawozdawczych, z jakiegoś powodu w terminie nie wykona swojego obowiązku, może sprowadzić na siebie sankcje karno-skarbowe, między innymi w formie dokuczliwych kar finansowych (grzywna), której wysokość zależy od wielu czynników, ale może być określana nawet w milionach złotych.

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

Zostaw komentarz