Strona główna > Lifestyle > Klient nie odebrał opłaconej przesyłki – jak postępować w takiej sytuacji?

Nieodebranie przesyłki z towarem przez klienta to problem, z którym często mierzą się przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową. Do takiego zdarzenia doprowadzić może wiele czynników, które czasem wynikają z problemów z komunikacją na linii klient-sprzedawca, a czasem są rezultatem świadomego niewywiązania się z umowy przez zamawiającego. Co w takiej sytuacji może zrobić przedsiębiorca? Jakie są jego prawa i obowiązki w tym zakresie?

Klient nie odbiera przesyłki? Nawiąż kontakt, by rozwiązać problem

Nieodebranie przesyłki przez klienta to nieprzyjemna sytuacja, jednak nie zawsze jest ona wynikiem celowego działania ze strony kupującego. Zarządzanie komunikacją w sprzedaży na odległość to wymagające wyzwanie – mnogość i złożoność procesów związanych z przepływem informacji wiążą się z wyższym ryzykiem występowania pomyłek i nieporozumień. Jeżeli zatem klient nie odbiera opłaconej przesyłki, dobrze najpierw spróbować nawiązać z nim kontakt.

Jeśli klient twierdzi, że kurier nie podjął próby doręczenia, warto zweryfikować poprawność danych zawartych w liście przewozowym, szczególnie pod kątem wpisanych tam danych adresowych. Jeżeli kupujący nie mógł być obecny w wyznaczonym miejscu odbioru w czasie przybycia kuriera, może oczekiwać na drugą próbę doręczenia.

Czy klient ma prawo nie odebrać przesyłki?

Co w sytuacji, gdy klient nie odbiera przesyłki nawet pomimo podjętych prób nawiązania kontaktu? Art 535 Kodeksu cywilnego stanowi: „przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”. Nieodebranie przesyłki jest zatem niewywiązaniem się z zawartej umowy.

Jeżeli klient stwierdzi, że zakupiony towar przestał mu być potrzebny lub z jakiegokolwiek innego powodu nie zechce zachować zamówionego produktu, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Należy jednak pamiętać, że nieodebranie przesyłki nie oznacza odstąpienia od umowy – by móc skorzystać z tego prawa, klient musi złożyć stosowne oświadczenie.

Opłata za zwrot i ponowną wysyłkę – kto ponosi koszty usługi kurierskiej?

Zarówno sprzedawca, jak i klient powinni być świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy na odległość. Jeżeli którakolwiek ze stron umowy nie dotrzyma swoich zobowiązań, druga ma prawo dochodzić swoich roszczeń poprzez sformułowanie i wystosowanie adekwatnych żądań. Nieodebranie przesyłki przez klienta wiąże się z powstaniem szkody po stronie sprzedawcy (musi on opłacić koszt zwrotu towaru).

Przedsiębiorca może więc domagać się zwrotu poniesionych kosztów. Art. 471 Kodeksu cywilnego stanowi: „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Jeżeli więc klient nie odebrał przesyłki z powodów innych niż te, za które nie ponosi odpowiedzialności, przepisy zobowiązują go do naprawienia szkody i pokrycia kosztów przesyłki towaru z powrotem do nadawcy. Zwracając kupującemu środki, sprzedawca może pomniejszyć ich sumę o kwotę odszkodowania (czyli o koszt przesyłki zwrotnej).

W określonych przypadkach sprzedający może także ubiegać się o zwrot całości lub części ceny nieodebranego towaru. Takie prawo przysługuje tym, którzy sprzedali produkt personalizowany lub taki, który nie będzie już mógł zostać ponownie sprzedany za tę samą cenę.

Jak zapobiegać problemowi nieodbieranych przesyłek?

Nawiąż współpracę z rzetelną, doświadczoną firmą kurierską. To pozwoli Ci mieć pewność, że przewoźnik zadba o zachowanie wysokich standardów obsługi klienta i zrealizuje dostawę sprawnie i bez pomyłek. Upewnij się, że wybrana firma kurierska umożliwia Tobie i Twoim klientom proste i wygodne zarządzanie przesyłkami.

Po zakupie produktu przez internet i uzyskaniu potwierdzenia złożenia zamówienia, kupujący powinien jak najszybciej otrzymać numer wygenerowanego listu przewozowego. Dzięki niemu będzie mógł sprawdzać status swojej przesyłki, a w razie potrzeby – skontaktować się z przewoźnikiem.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz