Strona główna > Podróże > Jak często Polacy jeżdżą na wakacje?

53% Polaków jest w stanie wyjechać na wakacje przynajmniej raz w roku i najczęściej wypoczywa w towarzystwie partnera oraz dzieci. Co ciekawe, dla ponad połowy Polaków coroczne wakacje to oznaka luksusu. Jakie jeszcze tendencje wakacyjne ukazuje raport „Sytuacja materialna Polaków”, zrealizowany na zlecenie Lindorff SA?

Jak często?

W badaniu ankietowani zostali zapytani, jak często wyjeżdżają na wakacje. Zdecydowanie najliczniejszą odpowiedzią okazał się wyjazd raz na rok – tak odpowiedziało 35% badanych. Druga w kolejności odpowiedź wskazuje na wyjazdy nie częściej niż raz na trzy lata – to deklaracja 16% respondentów. Niewielu mniej, bo 13%, przyznało jednak, że jest w stanie wyjechać 2 razy w roku. Mniej niż 1 na 10 ankietowanych wyjeżdża na wakacje raz na dwa lata, a 1 na 20 wyjeżdża 3 razy w roku lub częściej.

Odpowiedzi podzielone na kobiece i męskie nie wykazują innych tendencji niż wyniki ogólne. Wahania od nich oscylują maksymalnie na poziomie 3 punktów procentowych. Na bazie analizy kobiecych i męskich odpowiedzi można jednak wysnuć wniosek, że mężczyźni częściej mogą pozwolić sobie na częstsze wyjazdy w ciągu roku. Na 3 wyjazdy (lub więcej) rocznie może pozwolić sobie 7% ankietowanych mężczyzn, gdy w przypadku kobiet jest to tylko 3%. Mimo, że to jedynie 4 punkty procentowe różnicy, przy dość niskim poziomie wskazań to istotna dysproporcja. Natomiast największa różnica przy odpowiedziach kobiet i mężczyzn, która wyniosła 5 punktów procentowych, dotyczyła odpowiedzi „raz w roku”. Mężczyźni wskazali właśnie ten przedział w 33%, natomiast kobiety w 38%.

Co ciekawe, w badaniu respondenci zostali również zapytani o to, z czym kojarzy im się dobrobyt i w 53% wskazali właśnie na coroczne wakacje. Biorąc pod uwagę, że suma wskazań wypoczynku przynajmniej raz w roku wynosi również 53%, można stwierdzić, że społeczeństwo na tej płaszczyźnie może czuć, że żyje w dobrobycie. Nie należy jednak zapominać o finansowaniu wakacji. Badani zapytani, na co zaciągali zobowiązania w ubiegłym 2016 roku, w 17% wskazali właśnie na wyjazdy i podróże, i ta odpowiedź była trzecią najczęściej wskazywaną.

Można zatem wnioskować, że wakacje przynajmniej raz w roku to dla naszego społeczeństwa wyznacznik dobrej pozycji społecznej i pożądana forma wypoczynku. Nawet, jeśli nie stać nas na nie z bieżących dochodów, jesteśmy w stanie zadłużyć się z ich powodu

Wyjazd na wakacje

Z kim jeździmy?

W raporcie Lindorff ankietowani zdradzili także, z kim jeżdżą na wakacje. Zdecydowana większość wskazała na partnera lub współmałżonka – 62% respondentów. 39% ankietowanych przyznało, że wakacje spędza z dziećmi. Co czwarty z badanych wyjeżdża z pozostałymi członkami swojej rodziny, a tylko 1 na 10 ze znajomymi. 5% ankietowanych potrafi wakacje spędzać samotnie. Należy również pamiętać o tym, że koszty rodzinnego czy grupowego wyjazdu wakacyjnego są znacznie wyższe niż wycieczka w pojedynkę. Ten fakt może być jednym z powodów zadłużania się na wyjazdy wakacyjne.

Przy tym pytaniu rysują się większe różnice, jeśli zestawimy odpowiedzi kobiet i mężczyzn. Równo 3/5 kobiet przyznało się do spędzania wakacji z małżonkiem lub partnerem, natomiast mężczyźni przewyższyli kobiece wskazania przy tej odpowiedzi jedynie o 4 punkty procentowe. Natomiast kobiety „pokonały” panów aż o 9 punktów procentowych przy drugiej w kolejności najpopularniejszej odpowiedzi – wyjeździe z dziećmi (44% kobiet vs. 35% mężczyzn). Jak widać, przynajmniej na poziomie deklaratywnym, wyniki potwierdzają obiegowe prawdy o prorodzinnym usposobieniu kobiet. 5 punktów procentowych (na korzyść panów) wyniosła również różnica przy dwóch kolejnych odpowiedziach – spędzaniu wakacji z pozostałymi członkami rodziny (7% kobiet oraz 12% mężczyzn), a także „ze znajomymi” – tak wskazało 7% pań i 12% mężczyzn.

Jak widać, wydatki na wakacje to dla Polaków jeden z priorytetów w ciągu roku. Powyższe deklaracje ukazują również ciekawe konkluzje w kontekście planowania budżetu – większość ankietowanych deklarowała, że ustala budżet razem ze swoim partnerem. Wspólne zaplanowanie i sfinansowanie wakacji wydaje się dużo bardziej komfortowe, jeśli organizujemy je z osobą, z którą nie tylko czujemy silną więź emocjonalną, ale także planujemy nasze codzienne wydatki.

Jak oszczędzić na wakacjach?

Wakacje są elementem rocznego budżetu, który nieprzemyślany – może stać się początkiem naszych problemów finansowych. Od chwili opłat przed samym wyjazdem, na które często się zadłużamy, po rozrzutność w miejscu pobytu – wyjazd wakacyjny to czas, w którym nie powinniśmy tracić rozsądku. Zatem, co możemy zrobić, by wakacje nie przyniosły nam ponadprogramowych kosztów?

Sprawdź oferty – jeśli wyjeżdżamy za pośrednictwem biura podróży, poświęćmy swój czas na porównanie kilku dostępnych ofert. Może okazać się, że znajdziemy dużo korzystniejszą ofertę – na płaszczyźnie finansowej lub jakości usługi. Ponadto, pamiętajmy – zawsze zapłacimy mniej, jeśli samodzielnie zaplanujemy podróż wraz z noclegami!

Zaplanuj wydatki – na wakacjach często bywamy rozrzutni. Przeznaczamy z pozoru małe kwoty na przekąski, pamiątki i rozrywkę, jednak w rozrachunku całego wyjazdu – te kwoty mogą sumować się nawet do kilkuset złotych! Jeśli chcemy mieć kontrolę nad naszymi wydatkami, ustalmy „z góry” kwotę, którą chcemy wydać podczas całej podróży, a następnie podzielmy tę sumę na liczbę dni, które spędzamy na wyjeździe. Wynik to dzienna kwota, którą możemy wydać.

Waluta – jeśli podróżujemy za granicę, postarajmy się jeszcze przed wyjazdem zaopatrzyć w walutę, której będziemy potrzebować. Kantory w miastach obleganych przez turystów często narzucają wysokie ceny wymiany pieniędzy.

Gotówka – jeśli zostajemy w Polsce i bazujemy tylko na lokalnej walucie, zastanówmy się czy mamy wystarczająco dużo gotówki przy sobie. Nie w każdym miejscu będziemy mieć dostęp do bankomatu, który wypłaca pieniądze z naszego banku bez prowizji. Warto nie narażać się na sytuacje, w których będziemy ponosili dodatkowe opłaty.

Źródło: lifestyle.newseria.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz