Strona główna > Zdrowie > Alkoholizm - uzależnienie, które niszczy życie

Wśród uzależnień, z którymi zmagają się osoby na całym świecie niezależnie od płci i wieku wymienić należy alkoholizm. Mówiąc najprościej, jest to utrata kontroli nad spożywaniem alkoholu. Osoba uzależniona odczuwa przymus- zarówno psychiczny, jak i fizyczny – sięgnięcia po alkohol. Poznaj porady z serwisu: ukssmigiel.pl

Czym jest alkoholizm?

Jest to przede wszystkim schorzenie przewlekłe, które na ogół ma charakter postępujący. Wiąże się z szeregiem dolegliwości zdrowotnych, które stanowią poważne zagrożenie dla życia. Uzależnienie od alkoholu wpływa na wszystkie sfery osoby uzależnionej: rodzinną, zawodową, społeczność.

Objawy uzależnienia od alkoholu według ICD – 10

Aby można było rozpoznać uzależnienie od alkoholu, stwierdzić należy występowanie co najmniej trzech z wymienionych niżej objawów:

-silna potrzeba bądź przymus picia alkoholu;
-trudność z kontrolowaniem zachowań mających związek z piciem alkoholu – osoba ma trudności z powstrzymaniem się od picia, zakończeniem spożywania alkoholu bądź ograniczeniem spożywanej ilości;
-objawy zespołu abstynencyjnego w momencie, kiedy picie jest ograniczane bądź przerywane – pojawić mogą się takie objawy, jak drżenia ciała, nudności, wymioty, bezsenność, nadmierne pocenie;
-zmiana tolerancji na alkohol – w zdecydowanej większości przypadków tolerancja się zwiększa, oznacza to, że spożywać trzeba coraz większe dawki alkoholu, aby pojawił się oczekiwany efekt;
-silna koncentracja wokół alkoholu – wszelkie obowiązki są zaniedbywane, a dotychczasowe zainteresowania przestają mieć znaczenie;
-picie alkoholu mimo wyraźnych i oczywistych dowodów na to, że pojawiły się szkodliwe konsekwencje picia.

alkoholizm

Fazy uzależnienia

Proces powstawania choroby alkoholowej został podzielony na cztery fazy. Wyróżnia się fazę:
-wstępną;
-ostrzegawczą;
-krytyczną;
przewlekłą.

Faza wstępna trwać może nawet do kilku lat. Początkowo picie nie jest problemem. Z czasem osoba pijąca zauważa, że picie alkoholu to nie tylko przyjemność, ale również łagodzenie naprawdę przykrych stanów emocjonalnych. Pojawia się wzrost tolerancji na alkohol – aby osiągnąć oczekiwany efekt, trzeba wypijać coraz więcej. Faza ostrzegawcza wiąże się z pojawieniem się luk pamięciowym. Picie alkoholu wiąże się z powstawaniem dziur w pamięci – po prostu nie pamiętamy, co robiliśmy, kiedy piliśmy. Faza krytyczna to już całkowita utrata kontroli nad piciem. W fazie przewlekłej występują już ciągi trwające nawet wiele dni. Podkreślić należy, że chorobę można zatrzymać niezależnie od tego, w jakiej fazie się znajduje. Co ważne, alkoholizm jest chorobą nieuleczalną. Osoba, która raz się uzależniła, zawsze pozostanie uzależniona. Picie alkoholu w jej przypadku – nawet w niewielkich ilościach – jest ogromnym zagrożeniem, które może spowodować powrót do nałogu.

Powikłania

Choroba alkoholowa wywołuje szereg powikłań zdrowotnych, które skończyć mogą się nawet zgonem. Do tych występujących najczęściej zalicza się:
-marskość wątroby;
-zapalenie żołądka;
-zespól Korsakowa;
-encefalopatia Wernickiego.
Najpoważniejszym powikłaniem, które zdarza się naprawdę często jest śmierć. Przyjmuje się, że śmiertelna dawka wynosi od 6 do 8 gramów czystego alkoholu na kilogram masy ciała.

Leczenie

Podstawą walki z uzależnieniem jest psychoterapia prowadzona przez specjalistów terapii uzależnień. Samodzielne uporanie się z alkoholizmem jest bardzo trudne i tak naprawdę udaje się rzadko. Praca z osobą uzależnioną jest żmudna i naprawdę ciężka. Opiera się na szeregu rozmaitych oddziaływań, które mają prowadzić do uzyskania trwałej zmiany. Koncentruje się na emocjonalności, postawach, przekonaniach.

Więcej szczegółów poznasz na: offkijowklub.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz