Strona główna > Lifestyle > Kiedy zdecydować się na podatek liniowy i PIT-36L

Coraz więcej przedsiębiorców zwraca uwagę na duże obciążenia publiczne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokie podatki, trudne formularze, wielość dokumentów i obowiązków, duże składki ZUS – to jedne z największych bolączek mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym ze sposobów racjonalizacji pracy, zmniejszenia ilości dokumentów księgowych oraz obniżenia zobowiązań podatkowych, wydawać się może przejście na tak zwany podatek liniowy. Komu opłaca się to rozwiązanie i czy warto zastanowić się nad przejściem na PIT-36L w PIT online 2020?

Podatek liniowy – zasady podstawowe i porównanie do skali

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. art. 30, jednym ze sposobów opodatkowania podatkiem dochodowym może być tak zwany podatek liniowy, który dotyczy dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji (po spełnieniu określonych warunków) i wynosi stałą stawkę: 19% podstawy obliczenia podatku.

Dla porównania, w przypadku standardowego opodatkowania według skali podatkowej (art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia w wysokości, zależnej od podstawy obliczenia podatku. Obecnie, do kwoty 85 528 zł: 18 % minus kwota zmniejszająca podatek oraz przy podstawie ponad 85 528 zł wynosi 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Jak rozliczyć się z podatku liniowego

Generalnie, podatnikom podatku liniowego służyć będzie zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36L, które można przygotować w wersji tradycyjnej i złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym, wysłać listem poleconym Poczty Polskiej lub pracować nad nim elektronicznie w PIT online. Od przyszłego roku poza PIT online 2020, ustawodawca udostępni drugą możliwość pracy nad PIT-36L w formie cyfrowej – czyli za pomocą usługi Twój e-PIT.

Należy jednak zauważyć, że rozliczenie na zasadach podatku liniowego nie następuje „automatycznie”. Zasadą jest wybór podatku na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Aby skorzystać z tak zwanej „liniówki”, podatnik musi podjąć odpowiednie działania (na przykład dokonać odpowiedniego zgłoszenia).

Zgłoszenia do podatku liniowego

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 9a ustawy o PIT, dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Takie oświadczenie o wyborze należy złożyć do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Dokonany wybór dotyczy lat następnych. Oświadczenia i zawiadomienia można dokonać na zasadach ustawy o CEIDG. Zasady te uległy zmianie od stycznia 2019 roku.

Opłacalność tego rozwiązania będzie zależała od indywidualnych obliczeń podatnika. W przypadku podatku liniowego nie będzie mógł on skorzystać z większości ulg i zwolnień, ale jego stawka opodatkowania nie wzrośnie po przekroczeniu progu skali podatkowej. Przy obliczeniach dotyczących decyzji dla PIT online 2020, warto wziąć pod uwagę również planowane zmiany obniżenia podatku dochodowego zapowiadane przez ustawodawcę (z 18 % na 15% ze zmianami kwoty wolnej od podatku).

Artykuł zewnętrzny

Komentarze (0)

Zostaw komentarz