Strona główna > Lifestyle > Jednolity Plik Kontrolny jako rewolucja dla małych firm

Większość przedsiębiorców zdążyła się już przyzwyczaić do nowego obowiązku jakim jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Reforma wprowadzana w ostatnich latach dobiega powoli do końca, a ostatnie podmioty wkroczą w pełne obowiązki JPK już w lipcu tego roku. Co więc zmienił Jednolity Plik Kontrolny i czy małe firmy prawidłowo dostosowały się do nowych obowiązków?

Cele wprowadzenia i założenia główne

JPK został wprowadzony jako element reformy administracji. Jest projektem, który ma na celu niejako zmuszenie wszystkich przedsiębiorców do prowadzenia ujednoliconej księgowości i zapisów księgowo – finansowych. Dzięki temu dużo łatwiejsza ma być weryfikacja przesyłanych przez firmy danych, co znów prowadzić ma do usprawnienia postępowań kontrolnych i podatkowych. Dodatkowo, przesyłanie informacji w formie elektronicznej z założenia miało usprawnić komunikację z organami podatkowymi oraz zmniejszyć ich obciążenie w kwestiach przechowywania i magazynowania dużej ilości dokumentów. Reforma przeprowadzana była etapami, już od 2016 roku. Najpierw do wprowadzenia nowych rozwiązań zobligowano większe przedsiębiorstwa, sukcesywnie dochodząc do mniejszych. Podział podmiotów zgodny był z definicjami wprowadzonymi przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, gdzie: mikro przedsiębiorca oznacza podmiot zatrudniający średnio mniej niż 10 pracowników, z obrotami poniżej 2 mln euro, mały przedsiębiorca to podmiot zatrudniający mniej niż 50 pracowników, z obrotem poniżej 10 mln euro, a średni przedsiębiorca to firma zatrudniająca mniej niż 250 pracowników z obrotem poniżej 50 mln euro.

Realizacja

W chwili obecnej najmniejsze podmioty są jeszcze na etapie wdrażania zmian związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Zgodnie z terminarzem projektu reformy, wszystkie podmioty od stycznia 2018 r. powinny były wprowadzić już system comiesięcznego przekazywania danych do fiskusa z określonych części JPK. Zostały jeszcze cztery miesiące na wprowadzenie drugiego z przewidzianych obowiązków, czyli konieczności przekazania eksportu (zrzutu) danych na żądanie organów podatkowych. Od 1 lipca 2018 roku mikro, mali i średni przedsiębiorcy dołączą do dużych przedsiębiorców i w tym zakresie wszystkie podmioty wkroczą w pełne obowiązki Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zastrzeżenia do JPK i ocena projektu

Do tej pory wiele firm ma spore wątpliwości w stosowaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego albowiem pojawiają się pewne niedociągnięcia projektowe. Jednym z największych zastrzeżeń małych podmiotów jest konieczność co miesięcznego deklarowania informacji związanych z VAT, dla podmiotów które wybrały kwartalne rozliczenie tego podatku. Pomimo tego, że składają oni deklaracje VAT’owskie raz na trzy miesiące, Jednolity Plik Kontrolny zobowiązuje ich do przekazywania informacji za każdy miesiąc. Te nieścisłości oraz różnice mogą wynikać z panującego obecnie rodzaju okresu przejściowego. Docelowo bowiem, Jednolity Plik Kontrolny ma zastąpić inne deklaracje podatkowe dla przedsiębiorców – takie właśnie jak VAT’owskie i być jednym źródłem deklaracyjnym do organów podatkowych. Czy tak się stanie i czy reforma była udana? Na razie musimy jeszcze wstrzymać się z jego oceną.

 

Materiał zewnętrzny

Komentarze (0)

Zostaw komentarz