Strona główna > Medycyna > Korzystne zmiany w PIT 2018 osób niepełnosprawnych

Od nowego roku coraz częściej podatnicy będą myśleć o zbliżającym się terminie złożenia zeznania podatkowego za rok 2017. Rozliczenie roczne PIT nie jest trudne w sytuacji, kiedy robi to za nas pracodawca, ZUS  lub KRUS. Jednak, gdy zostajemy sam na sam z koniecznością złożenia wizyty w urzędzie skarbowym, wyborem odpowiedniego formularza, doborem i rozliczeniem ulgi, sprawa się komplikuje. Z perspektywy osoby niepełnosprawnej ważne jest, żeby w bezpośredniej bliskości urzędu znajdował się parking a w samym budynku  podjazdy dla wózków i windy. Nawet jeśli zostaną spełnione te oczekiwania to i tak potrzeba sporo czasu i cierpliwości na wizytę w urzędzie skarbowym.

Rozliczenie PIT 2018 łatwiejsze przez Internet

Na szczęście od kilku lat możliwe jest rozliczenie PIT bez konieczności odwiedzenia urzędniczego okienka. Każdy , kto ma komputer  z dostępem do Internetu  i 10 minut wolnego czasu może to zrobić bez odchodzenia od monitora. Potrzebny będzie jednak bezpieczny program komputerowy służący do rozliczenia PIT. Wśród bezpłatnych, łatwych w obsłudze i co ważne, posiadających bazę aktualnie obowiązujących formularzy jest PITax.pl Łatwe podatki. Kreator pomoże wybrać właściwy formularz wraz z odpowiednim załącznikiem, podpowie z jakich ulg, oprócz rehabilitacyjnej, podatnik może skorzystać w tym roku. Możliwość skorzystania z ulg i odliczeń  pozwala w zmniejszyć kwotę należnego urzędowi skarbowemu podatku lub zwiększyć kwotę podatku nadpłaconego, czyli tę którą otrzymamy jako zwrot na konto. Jeśli roczne rozliczenie PIT 2018 na formularzach podatkowych PIT-28, PIT-36 i PIT-37 uwzględnia koszty poniesione na cele rehabilitacyjne, to program PIT 2018 wybierze  załącznik PIT/O. Rozliczając PIT 2018 program daje podatnikowi (oczywiście, jeśli spełnia on warunki zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych)  również możliwość odliczenia od dochodu ulg takich jak: ulga na internet, ulga rodzinna, ulga B+U, darowizny oraz ulgę związaną z wpłatami na IKZE. Wypełnioną przy pomocy programu deklaracje podatkową możemy przesłać do właściwego urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Złożone poprawnie rozliczenie PIT 2018 pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO),które jest  traktowane na równi z potwierdzeniem nadania listu poleconego na poczcie oraz uzyskaniem potwierdzenia złożenia PIT w urzędzie skarbowym.UPO należy wydrukować  i przechowywać przez 5 najbliższych lat. Może się przydać w razie kontroli skarbowej.

PITy 2018 - dla kogo ulga rehabilitacyjna?

Przywilej korzystania z ulgi rehabilitacyjnej nie wynika z faktu orzeczenia o niepełnosprawności i przydzieleniem grupy inwalidzkiej ale z kosztami ponoszonymi przez  osobę niepełnosprawną  lub osobę, na której utrzymaniu ona pozostaje. Rozliczenie PIT 2018 może uwzględniać ulgę rehabilitacyjną, którą odlicza się od podatku. Do odliczenia kosztów związanych z rehabilitacją lub ułatwieniem wykonywania codziennych czynności życiowych osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, mają prawo osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub ich opiekunowie ponoszący wydatki związane z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej. Może to być własne dziecko lub dziecko przysposobione, pasierb,  mąż lub żona, rodzice, teściowie, rodzeństwo, zięciowie i synowe. Ważne jest również informacja, że opiekunowie mogą skorzystać z ulgi, pod warunkiem, że w roku podatkowym 2017  dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył  9.120 złotych. Urząd skarbowy ma 5 lat (licząc od końca roku, w którym podatnik wykazał ulgę w zeznaniu podatkowym) na sprawdzenie, czy podatnik miał prawo do ulgi  i czy prawidłowo z niej skorzystał.

Rozliczenie PIT 2018 - najważniejsze zmiany w uldze rehabilitacyjnej

13 listopada tego roku przekazano Prezydentowi do podpisu ustawę wprowadzającą dobre zmiany dla podatników, którzy korzystają z ulgi rehabilitacyjne. Zmiany będzie można uwzględnić w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.

Oto najważniejsze zmiany:

Do tej pory z przywileju odliczenia kosztów na utrzymanie psa asystującego korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne niewidome lub niedowidzące z I lub II grupą inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu z I grupą inwalidztwa. Osoby te mają prawo do odliczenia od dochodu maksymalnie 2 280 zł. W wyniku wprowadzonych zmian prawo do odliczenia nabędą  wszyscy niepełnosprawni podatnicy, którzy mają psa asystującego w tym  także psa sygnalizującego.

Do tej pory osoby niepełnosprawne z I lub II grupą inwalidzką (lub podatnik utrzymujący osobę niepełnosprawną albo niepełnosprawne dzieci przed 16 rokiem życia) będące  właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego były uprawnione do odliczenia wydatków związanych z koniecznym przejazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne do  kwoty 2 280 zł. Podpisana ustawa likwiduje  ograniczenie. Osoby niepełnosprawne oprócz zabiegów rehabilitacyjnych wykorzystają samochód na przejazdy do lekarza, do pracy czy na zakupy. Prawo do odliczeń uzyskają wszystkie osoby niepełnosprawne bez względu na posiadaną grupę inwalidzką.

Obecnie opiekun utrzymujący osobę niepełnosprawną może odliczyć od swojego dochodu wydatki związane z rehabilitacją tej osoby, jeśli jej dochód nie był wyższy niż  9 120 zł. Po wprowadzonych zmianach kwota ta będzie wynosiła 10 080 zł.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

 

Materiał zewnętrzny

Komentarze (0)

Zostaw komentarz